Carrer Barcelona, 9

Polígono industrial L’Empalme

SANT JAUME DELS DOMENYS (Tarragona) 43713

 

Telèfon:

977 678 833

 

Mòbil:

655 904 834

 

Email:

serralleriajoaquin@gmail.com

En compliment al Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 relatiu a la protección de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que les dades personals que se sol.liciten en el present formulari s’inclouran en una base de dades informatitzada titularitat de JOAQUIN MARTINEZ IZQUIERDO. El titular de les dades disposa dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabiliat i oposición, que podrá exercitar mitjantçant correu postal a l’adreça de l’emresa en C/ Carles Benach, 12 43712, Llorenç del Penedès. L’informem que les dades obtingudes a través del present formulari, responen a la finalitat, única i explisiva de poder facilitar als clients els serveis sol.licitats. Pot consultar la nostra política de privacitat a: www.serralleriamartinez.net

Serralleria Martínez       C./Barcelona 9 - Polígon Industrial L'Empalme    43713  Sant Jaume de Domenys   -    Telf. 977 678 833

Versió WEB. 005       dec.2017