"Serraller:  Manyà"

"Manyà és l'artesà que fabrica panys, claus i objectes de ferro".

Enciclopèdia Ramon Llull

 

Serralleria Martínez       C./Barcelona 9 - Polígon Industrial L'Empalme    43713  Sant Jaume de Domenys   -    Telf. 977 678 833

Versió WEB. 005       dec.2017